۱۳۹۳-۰۸-۱۴
S

معماری جدید برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی

محققان اتریشی معماری جدیدی برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی ارائه کردند که نسبت به بروز خطا مقاوم است. کامپیوترهای کوانتومی اصلی‌ترین هدف در فناوری کوانتومی است. این […]
۱۳۹۳-۰۸-۱۴
S

نانوذرات سبز، روشی برای درمان زخم‌های سوختگی

محققان با استفاده از نانوذرات بدست آمده از یک گیاه، موفق به ساخت دارویی برای ممانعت از بروز عفونت‌ در زخم‌های سوختگی شدند. هر چند پیشرفت‌های […]
۱۳۹۳-۰۸-۰۷
S

نانو چیست؟

قرن بیست ویکم، قرن فناوری نانو مهمترین دوران صنعت به شمار می رود. قرن نانو، قرن سلامتی، صرفه جویی و آرامش نامیده می شود. نانو نه […]